Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ВІЙСЬКО́ВОГО ІНСТИТУ́ТУ КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Тараса Шевченка» Засн. 2006. Виходить щокварталу; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Розповсюджується в Україні, РФ, Білорусі, Казахстані, Узбекистані. Висвітлює актуал. проблеми розвитку тех., геогр., пед., психол., екон., юрид. і філол. наук; підготовки наук., наук.-пед. і офіцер. кадрів. Осн. рубрики: «Техніка», «Інформ. технології», «Систем. аналіз», «Воєнна безпека», «Педагогіка», «Географія», «Гуманітарні аспекти освіти та науки». Гол. ред. – С. Лєнков (від 2006).

Статтю оновлено: 2010