Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації національного технічного університету України Київський політехнічний інститут — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації національного технічного університету України Київський політехнічний інститут

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ВІЙСЬКО́ВОГО ІНСТИТУ́ТУ ТЕЛЕКОМУНІКА́ЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗА́ЦІЇ НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ УКРАЇ́НИ “КИ́ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т”» Засн. 1997 як «Збірник наукових праць Київського військового інституту управління і зв’язку Міністерства оборони України». Від 2001 – сучасна назва. Виходить щокварталу; наклад 100 прим. Осн. тематика: перспективи розвитку телекомунікац. систем, комплексів та засобів спец. призначення; захист інформації в спец. інформ.-комунікац. системах; стан і розвиток АСК військами та зброєю; інформ. системи та мережі, системи підтримання прийняття рішень спец. призначення; бойове застосування систем зв’язку й автоматизації ЗС України; теорія та практика інформ. боротьби в комп’ютеризов. системах і мережах. Гол. ред. – В. Романюк (від 2006).

М. К. Шевченко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
М. К. Шевченко . Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації національного технічного університету України Київський політехнічний інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16497 (дата звернення: 15.05.2021)