Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету


Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ВІ́ННИЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1996 як «Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту». Назва змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту, сучасна – від 2009. Виходить у серіях «Сільськогосподарські науки», «Технічні науки», «Економічні науки» 4 рази на рік; наклад 300 прим. Матеріали публікує укр. і рос. мовами. Осн. тематика: проблеми вироб-ва продукції рослинництва і тваринництва, регіонал. економіка та економіка АПК, облік і аудит с.-г. вироб-ва, машинобудування, тех. сервіс с.-г. машин, процеси й обладнання перероб. та харч. вироб-в. Гол. ред. – Г. Калетнік (від 2009).

Статтю оновлено: 2010