Збірник наукових праць державного науково-дослідного інституту авіації — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць державного науково-дослідного інституту авіації

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖА́ВНОГО НАУКО́ВО- ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ АВІА́ЦІЇ» Засн. 1997 як «Збірник наукових праць Наукового центру Військово-Повітряних Сил». Від 2005 – сучасна назва. Виходить 1 раз на рік укр. мовою накладом 100 прим. Розповсюджується в Україні. Висвітлює питання тех. забезпечення, експлуатації, ремонту, розробки та модернізації авіац. техніки, а також перспективи та результати наук. дослідж. галузі. Рубрики: воєнно-тех. політика; розвиток та модернізація авіац. техніки; продовження признач. показників; передові технології експлуатації і ремонту. Гол. ред. – О. Харченко (від 1997).

С. В. Пащенко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
С. В. Пащенко . Збірник наукових праць державного науково-дослідного інституту авіації // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16499 (дата звернення: 15.05.2021)