Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту


Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ» Виходив 1995–2002 серіями «Будівництво» і «Транспорт»; наклад 300 прим. Статті друкувалися укр. та рос. мовами. Серія «Будівництво» (гол. ред. – О. Пшінько) видавалася 1995–98 під назвою «Межвузовский сборник научных трудов “Ресурсосберегающие технологии бетонов в транспортном и гидротехническом строительстве”» (вип. 1–5; спільно з Придніпров. академією буд-ва і арх-ри) та «Збірник наукових праць “Будівництво”» (вип. 6–11). Вміщувала статті, присвяч. розробленню нових буд. матеріалів і технологій, новим підходам щодо вивчення і застосування сучас. матем. методів у наук. дослідж. Серія «Транспорт» (гол. ред. – Є. Блохін) виходила 1999–2002 (всього 12 вип.). Висвітлювала результати теор. і експерим. дослідж. у галузі залізнич. транспорту. 2010 Ун-т започаткував вид. зб. наук. праць «Транспортні системи та технології перевезень» (гол. ред. – В. Бобровський) і «Проблеми економіки транспорту» (гол. ред. – Ю. Бараш).

Статтю оновлено: 2010