Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ДОНЕ́ЦЬКОГО ІНСТИТУ́ТУ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ» Засн. 2004. Виходить щокварталу; наклад понад 100 прим. Матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Розповсюджується в Україні та країнах СНД. Публікує статті, присвяч. теор., метод. і приклад. проблемам залізнич. транспорту, зокрема висвітлює питання орг-ції та упр. процесом перевезень; автоматики, телемеханіки та зв’язку; рухомого складу; буд-ва, реконструкції та експлуатації конструкцій і споруд залізнич. транспорту, економіки залізниць. Гол. ред. – В. Поддубняк (від 2004).

М. М. Чепцов

Статтю оновлено: 2010