Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУ́ТУ ПРОБЛЕ́М МОДЕЛЮВА́ННЯ В ЕНЕРГЕ́ТИЦІ» Засн. 1998 у Києві. Виходить 2 рази на рік по 2 вип.; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр., рос. та англ. мовами. Розповсюджується в Україні, РФ та Польщі. Висвітлює питання інформатизації енергетики, зокрема моделює нові аспекти тех. систем; теор. питання електроніки, інформатики, алгоритми розв’язку задач автоматизації технол. процесів, побудова обчислюв. пристроїв та систем, захист інформації в обчислюв. системах та мережах, задачі діагностики. Гол. ред. – В. Євдокимов (від 1998).

Статтю оновлено: 2010
Цитувати статтю
М. П. Марковська . Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16505 (дата звернення: 06.03.2021).