Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУ́ТУ ЦУКРО́ВИХ БУРЯКІ́В УААН» Засн. 1998 у Києві Ін-том цукр. буряків УААН. Виходить двічі на рік; наклад 300 прим. Висвітлює питання теорії й практики вирощування та використання біоенергет. культур і цукр. буряків в Україні, актуал. проблеми аграр. реформи, особливості розвитку буряківництва в ін. країнах. Серед розділів – «Селекція і генетика», «Насінництво», «Агрохімія», «Захист рослин», «Механізація», «Економіка», «Патентознавство». Гол. ред. – М. Роїк (від 1998).

А. С. Корнієнко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
А. С. Корнієнко . Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16507 (дата звернення: 11.05.2021)