Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університуту | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університуту


Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університуту

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ КІРОВОГРА́ДСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2001 як «Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету». Від 2004 – сучасна назва. Виходить 2 рази на рік; на-клад 300 прим. Матеріали вміщує укр., рос. та англ. мовами. Висвітлює проблеми проектування та експлуатації с.-г. техніки, технології вироб-ва, енергозбереження, автоматизації в пром-сті та с. госп-ві. Відп. ред. – М. Черновол (від 2001).

Статтю оновлено: 2010