Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університуту — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університуту

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ КІРОВОГРА́ДСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2001 як «Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету». Від 2004 – сучасна назва. Виходить 2 рази на рік; на-клад 300 прим. Матеріали вміщує укр., рос. та англ. мовами. Висвітлює проблеми проектування та експлуатації с.-г. техніки, технології вироб-ва, енергозбереження, автоматизації в пром-сті та с. госп-ві. Відп. ред. – М. Черновол (від 2001).

В. М. Кропивний

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. М. Кропивний . Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університуту // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16509 (дата звернення: 11.05.2021)