Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ЛУГА́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 як «Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту», від 2002 – сучасна назва. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами; наклад 300 прим. Виходять 2–4 номери на рік кожної серії: «Біологічні науки», «Сільськогосподарські науки», «Економічні науки», «Технічні науки» та «Ветеринарні науки». Осн. тематика: проблеми рослинництва, селекції та насінництва, землеробства, тваринництва; механізації технол. процесів у рослинництві й тваринництві, експлуатації та ремонту, конструювання с.-г. машин; механізми господарювання і проблеми АПК України; облік, екон. аналіз і аудит у формуваннях ринк. типу різних організац.-правових форм. Розповсюджується в Україні, РФ, Білорусі. Гол. ред. – В. Ткаченко (від 1997).

Л. І. Соколова

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Л. І. Соколова . Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16510 (дата звернення: 11.05.2021)