Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету


Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ЛУГА́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 як «Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту», від 2002 – сучасна назва. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами; наклад 300 прим. Виходять 2–4 номери на рік кожної серії: «Біологічні науки», «Сільськогосподарські науки», «Економічні науки», «Технічні науки» та «Ветеринарні науки». Осн. тематика: проблеми рослинництва, селекції та насінництва, землеробства, тваринництва; механізації технол. процесів у рослинництві й тваринництві, експлуатації та ремонту, конструювання с.-г. машин; механізми господарювання і проблеми АПК України; облік, екон. аналіз і аудит у формуваннях ринк. типу різних організац.-правових форм. Розповсюджується в Україні, РФ, Білорусі. Гол. ред. – В. Ткаченко (від 1997).

Статтю оновлено: 2010