Збірник наукових праць Національного гірничого університету — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Національного гірничого університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОГО ГІРНИ́ЧОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1999 у Дніпропетровську як «Збірник наукових праць Національної гірничої академії». Від 2002 – сучасна назва. Виходить щоквартально накладом 100 прим. Мови вид.: укр., рос., англ. Вміщує матеріали теор. і експерим. досліджень у галузі гірн. справи, з питань відкритої та підзем. розробки родовищ корис. копалин, охорони праці, безпеки робіт на гірн. підпр-вах, екології, геології, геоінформатики, електропостачання й автоматизації вироб. процесів у гірн. пром-сті, експлуатації гірн.-транспорт. устаткування на шахтах, рудниках і кар’єрах. Гол. ред. – В. Ішков (від 2010).

О. Є. Хоменко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. Є. Хоменко . Збірник наукових праць Національного гірничого університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16512 (дата звернення: 13.05.2021)