Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства УААН | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства УААН


Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства УААН

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОГО НАУКО́ВОГО ЦЕ́НТРУ “ІНСТИТУ́Т ЗЕМЛЕРО́БСТВА УААН”» Засн. 1996 у смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл. як «Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН». Сучасна назва – від 2006. Виходить 4 рази на рік; наклад 300 прим. Матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Осн. тематика вид.: проблеми землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва, механізації технол. процесів у рослинництві. Гол. ред. – В. Сайко (від 1996).

Статтю оновлено: 2010