Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства УААН — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства УААН

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОГО НАУКО́ВОГО ЦЕ́НТРУ “ІНСТИТУ́Т ЗЕМЛЕРО́БСТВА УААН”» Засн. 1996 у смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл. як «Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН». Сучасна назва – від 2006. Виходить 4 рази на рік; наклад 300 прим. Матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Осн. тематика вид.: проблеми землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва, механізації технол. процесів у рослинництві. Гол. ред. – В. Сайко (від 1996).

Статтю оновлено: 2010
Цитувати статтю
О. В. Шморгун . Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства УААН // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16513 (дата звернення: 06.03.2021).