Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України


Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ДЕРЖА́ВНОГО УПРАВЛІ́ННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕ́НТОВІ УКРАЇ́НИ» Засн. 1998 у Києві. Виходить укр. мовою двічі на рік; наклад 300 прим. Публікує наук. праці вчених Академії, практиків з питань держ. упр. та місц. самоврядування, правового регулювання держ. служби. Рубрики: «Філософія, методологія, теорія та історія державного управління», «Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування», «Механізми державного управління», «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Політологія і право», «Соціальна і гуманітарна політика», «Дослідження. Розробки. Проекти». Гол. ред. – В. Приходько (від 2009).

Статтю оновлено: 2010