Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького


Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ДЕРЖА́ВНОЇ ПРИКОРДО́ННОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ імені Б. Хмельницького» Засн. 1994 у Хмельницькому як «Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького». 2009 отримав сучасну назву і був поділений на 2 серії: «Військові та технічні науки» (гол. ред. – Б. Олексієнко) і «Педагогічні та психологічні науки» (гол. ред. – Л. Романишина). Виходить щокварталу; наклад 100 прим. Осн. тематика: охорона й захист держ. кордону; забезпечення нац. безпеки України; експлуатація і модернізація озброєння, військ. техніки та інж.-тех. засобів силових і правоохорон. структур та військ. формувань; психол. аспекти діяльності силових і правоохорон. структур; психол. основи профес. підготовки до діяльності в особл. умовах; пед. засади вищої профес. освіти.

Статтю оновлено: 2010