Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ДЕРЖА́ВНОЇ ПРИКОРДО́ННОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ імені Б. Хмельницького» Засн. 1994 у Хмельницькому як «Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького». 2009 отримав сучасну назву і був поділений на 2 серії: «Військові та технічні науки» (гол. ред. – Б. Олексієнко) і «Педагогічні та психологічні науки» (гол. ред. – Л. Романишина). Виходить щокварталу; наклад 100 прим. Осн. тематика: охорона й захист держ. кордону; забезпечення нац. безпеки України; експлуатація і модернізація озброєння, військ. техніки та інж.-тех. засобів силових і правоохорон. структур та військ. формувань; психол. аспекти діяльності силових і правоохорон. структур; психол. основи профес. підготовки до діяльності в особл. умовах; пед. засади вищої профес. освіти.

В. С. Полюк

Статтю оновлено: 2010