Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ПОДІ́ЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНО-ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2009. Виходить 1 раз на рік; наклад 300 прим. Публікує результати наук. дослідж. з проблем АПК, зокрема біологізації землеробства, вирощування польових, плод., овоч. і ягід. культур, захисту довкілля, біотехнологій і вет. медицини. Гол. ред. – В. Овчарук (від 2009).

Т. В. Дужак

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Т. В. Дужак . Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16518 (дата звернення: 13.05.2021)