Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

«ЗБІР́НИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ПОЛТА́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Юрія Кондратюка» Засн. 1999. Виходить 2 рази на рік серією «Галузеве машинобудування, будівництво»; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр. та рос. мовами. Висвітлює результати наук. дослідж. із механізації буд. робіт, проекту-вання й експлуатації буд. споруд, удосконалення буд. конструкцій, сучасні проблеми механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування. Гол. ред. – С. Пічугін (від 2010).

В. В. Муравльов

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. В. Муравльов . Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16519 (дата звернення: 14.05.2021)