Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка


Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

«ЗБІР́НИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ПОЛТА́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Юрія Кондратюка» Засн. 1999. Виходить 2 рази на рік серією «Галузеве машинобудування, будівництво»; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр. та рос. мовами. Висвітлює результати наук. дослідж. із механізації буд. робіт, проекту-вання й експлуатації буд. споруд, удосконалення буд. конструкцій, сучасні проблеми механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування. Гол. ред. – С. Пічугін (від 2010).

Статтю оновлено: 2010