Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ УКРАЇ́НСЬКОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ТА ПРО́ЕКТНОГО ІНСТИТУ́ТУ СТАЛЕ́ВИХ КОНСТРУ́КЦІЙ імені В. М. Шимановського» Засн. 2007 у Києві. Виходить двічі на рік накладом 100 прим. Мови вид.: укр., рос., англ. Проблематика: результати дослідж. у галузі розрахунку та проектування конструкцій, теор. і буд. механіки, теорії пружності та пластичності; розвиток методів розрахунку та проектування конструкцій, будівель і споруд; розроблення рац. типів конструкцій, експерим.-теор. дослідж. роботи елементів і з’єднань; удосконалення матеріалів, технології виготовлення і монтажу, ремонту і реконструкцій будівель і споруд; розвиток та удосконалення нарматив. бази в цих галузях буд-ва, а також дослідж. напружено-деформов. стану тіл склад. структури при постій. і змін. у часі навантаженнях, зокрема й випадк. впливи. Відп. ред. – О. Шимановський.

В. М. Гордєєв

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. М. Гордєєв . Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16524 (дата звернення: 19.06.2021)