Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського


Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ УКРАЇ́НСЬКОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ТА ПРО́ЕКТНОГО ІНСТИТУ́ТУ СТАЛЕ́ВИХ КОНСТРУ́КЦІЙ імені В. М. Шимановського» Засн. 2007 у Києві. Виходить двічі на рік накладом 100 прим. Мови вид.: укр., рос., англ. Проблематика: результати дослідж. у галузі розрахунку та проектування конструкцій, теор. і буд. механіки, теорії пружності та пластичності; розвиток методів розрахунку та проектування конструкцій, будівель і споруд; розроблення рац. типів конструкцій, експерим.-теор. дослідж. роботи елементів і з’єднань; удосконалення матеріалів, технології виготовлення і монтажу, ремонту і реконструкцій будівель і споруд; розвиток та удосконалення нарматив. бази в цих галузях буд-ва, а також дослідж. напружено-деформов. стану тіл склад. структури при постій. і змін. у часі навантаженнях, зокрема й випадк. впливи. Відп. ред. – О. Шимановський.

Статтю оновлено: 2010