Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ» Засн. 1994 як «Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного транспорту». Від 2001 – сучасна назва. Виходить 8 разів на рік; наклад 105 прим. Матеріали вміщує укр. та рос. мовами. Висвітлює результати наук. дослідж. учених наук. та навч. установ у галузі рухомого складу, упр. процесами перевезень, автоматики та зв’язку, буд-ва і реконструкції залізнич. транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизн. і закордон. досвіду. Осн. напрями вид.: автоматизов. системи електр. транспорту; буд. матеріали та конструкції; експлуатація залізниць; рухомий склад залізниць; телекомунікаційні системи та упр. ними; теплові двигуни; технологія металів та матеріалознавство. Гол. ред. – М. Данько (від 2004).

Л. В. Безручникова

Статтю оновлено: 2010