Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ» Засн. 1994 як «Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного транспорту». Від 2001 – сучасна назва. Виходить 8 разів на рік; наклад 105 прим. Матеріали вміщує укр. та рос. мовами. Висвітлює результати наук. дослідж. учених наук. та навч. установ у галузі рухомого складу, упр. процесами перевезень, автоматики та зв’язку, буд-ва і реконструкції залізнич. транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизн. і закордон. досвіду. Осн. напрями вид.: автоматизов. системи електр. транспорту; буд. матеріали та конструкції; експлуатація залізниць; рухомий склад залізниць; телекомунікаційні системи та упр. ними; теплові двигуни; технологія металів та матеріалознавство. Гол. ред. – М. Данько (від 2004).

Л. В. Безручникова

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Л. В. Безручникова . Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16525 (дата звернення: 06.05.2021)