Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ У́МАНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1926 як «Записки Уманського сільсько-господарського технікуму». Назва змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту, від 2003 – сучасна. 1949–72 та 1978–79 видавався рос. мовою. Виходить укр. мовою двічі на рік; наклад 100 прим. Висвітлює результати дослідж. з с.-г. та екон. наук, проведених працівниками Ун-ту, ін. навч. закладів Мін-ва аграр. політики України і н.-д. установ УААН. Гол. ред. – А. Головчук (від 2008).

С. П. Полторецький

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
С. П. Полторецький . Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16526 (дата звернення: 13.05.2021)