Збірник наукових праць Уманького державного педагогічного університету імені Павла Тичини | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Уманького державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Збірник наукових праць Уманького державного педагогічного університету імені Павла Тичини

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ У́МАНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Павла Тичини» Засн. 2000. Виходить як щорічник у 2-х частинах; наклад 300 прим. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами. Вміщує статті, які висвітлюють проблеми теорії та методики навчання, історії педагогіки. Гол. ред. – М. Мартинюк (від 2005).

Статтю оновлено: 2010