Збірник наукових праць Уманького державного педагогічного університету імені Павла Тичини - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Збірник наукових праць Уманького державного педагогічного університету імені Павла Тичини

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ У́МАНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Павла Тичини» Засн. 2000. Виходить як щорічник у 2-х частинах; наклад 300 прим. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами. Вміщує статті, які висвітлюють проблеми теорії та методики навчання, історії педагогіки. Гол. ред. – М. Мартинюк (від 2005).

О. О. Ярошинська

Статтю оновлено: 2010