Збірник наукових праць Уманького державного педагогічного університету імені Павла Тичини — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Уманького державного педагогічного університету імені Павла Тичини

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ У́МАНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Павла Тичини» Засн. 2000. Виходить як щорічник у 2-х частинах; наклад 300 прим. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами. Вміщує статті, які висвітлюють проблеми теорії та методики навчання, історії педагогіки. Гол. ред. – М. Мартинюк (від 2005).

Статтю оновлено: 2010
Цитувати статтю
О. О. Ярошинська . Збірник наукових праць Уманького державного педагогічного університету імені Павла Тичини // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16527 (дата звернення: 08.03.2021).