Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ: ФІЛОСО́ФІЯ, СОЦІОЛО́ГІЯ, ПСИХОЛО́ГІЯ» Засн. 1995 С. Возняком і Л. Орбан-Лембрик. Друкує вид-во Прикарп. ун-ту (Івано-Франківськ) укр. мовою як щорічник у двох частинах; наклад 100 прим. Збірник укладають за проблематикою: соц. психологія, психологія упр., психологія профес. комунікації та конфлікту, етнопсихологія, експерим. дослідж. у галузі психології. Гол. ред. – В. Ларіонова (від 2011).

Л. С. Пілецька

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Л. С. Пілецька . Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16528 (дата звернення: 14.05.2021)