Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія


Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ: ФІЛОСО́ФІЯ, СОЦІОЛО́ГІЯ, ПСИХОЛО́ГІЯ» Засн. 1995 С. Возняком і Л. Орбан-Лембрик. Друкує вид-во Прикарп. ун-ту (Івано-Франківськ) укр. мовою як щорічник у двох частинах; наклад 100 прим. Збірник укладають за проблематикою: соц. психологія, психологія упр., психологія профес. комунікації та конфлікту, етнопсихологія, експерим. дослідж. у галузі психології. Гол. ред. – В. Ларіонова (від 2011).

Статтю оновлено: 2010