Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ХА́РКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ПОВІ́ТРЯНИХ СИЛ» Засн. 2005. Виходить щокварталу; наклад 150 прим. Матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Висвітлює наук. та практ. здобутки вчених Ун-ту за напрямами: збройна боротьба (теорія, забезпечення, досвід); літал. апарати (аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння); радіотехніка, радіолокація, електроніка; зв’язок; кібернетика і систем. аналіз; механіка, машинознавство та електропостачання; орг-ція вироб-ва й упр. проектами; запобігання і ліквідація надзвич. ситуацій. Гол. ред. – Ю. Стасєв (від 2005).

Г. А. Кучук

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Г. А. Кучук . Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16529 (дата звернення: 15.05.2021)