Збірник наукових праць Черкаського державного університету. Серія: економічні науки — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Черкаського державного університету. Серія: економічні науки

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ЧЕРКА́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ. СЕ́РІЯ: ЕКОНОМІ́ЧНІ НАУ́КИ» Засн. 2000. Виходить чотири рази на рік; матеріали друкує укр., рос., англ. і польс. мовами; наклад 130 прим. Осн. тематика: теор. узагальнення наук. дослідж. у галузі економіки, розробка рекомендацій щодо розбудови нац. економіки, практ. рекомендації з упр. підпр-вами та орг-ціями різних форм власності. Рубрики: «Загальні питання економіки», «Проблеми управління, організації та планування», «Регіональна економіка», «Фінанси, бухгалтерський облік та аудит». Гол. ред. – Ю. Лега (від 2000).

О. В. Литвин

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. В. Литвин . Збірник наукових праць Черкаського державного університету. Серія: економічні науки // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16530 (дата звернення: 11.05.2021)