Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики — Енциклопедія Сучасної України

Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики

«ЗБІ́РНИК ПОТО́ЧНОГО ЗАКОНОДА́ВСТВА, НОРМАТИ́ВНИХ А́КТІВ, АРБІТРА́ЖНОЇ ТА СУДОВО́Ї ПРА́КТИКИ» Виходить від 1995 у Києві щотижня як орган Спілки адвокатів України. Друкує новоприйняті законодавчі акти ВР України, укази Президента України, постанови КМ України, нормативні документи мін-в і відомств України, зокрема Верхов. Суду, Вищого госп. суду, Держ. митної служби, Держ. податк. адміністрації, Фонду держ. майна, НБУ; матеріали арбітраж. і судової практики, а також коментарі до них.

Ю. Я. Касяненко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Ю. Я. Касяненко . Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16531 (дата звернення: 08.05.2021)