Збірник праць зоологічного музею — Енциклопедія Сучасної України

Збірник праць зоологічного музею

«ЗБІ́РНИК ПРАЦЬ ЗООЛОГІ́ЧНОГО МУЗЕ́Ю» Засн. 1926 у Києві Зоол. музеєм, яким і видається (підпорядк. НАНУ) з перервою 1976–2004. Виходить щороку. Наклад 300–500 прим. Матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Інформує про результати сучас. дослідж. систематики тварин, їхнє розповсюдження, мінливості, із заг. питань зоології, екології, біології, охорони природи та розвитку музей. справи. Гол. ред. – Є. Писанець (від 2006).

С. Г. Погребняк

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
С. Г. Погребняк . Збірник праць зоологічного музею // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16532 (дата звернення: 07.05.2021)