Збірник праць Науково-дослідного центру періодики | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики


Збірник праць Науково-дослідного центру періодики

«ЗБІ́РНИК ПРАЦЬ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ЦЕ́НТРУ ПЕРІО́ДИКИ» Засн. 1994 ЛНБ як щорічник. Наклад 300 прим. Розповсюджують також у РФ, Білорусі, Польщі. Висвітлюють розвиток і заг. закономірності журналістики 19–20 ст. в Україні та світі, становлення укр. преси, її регіон. особливості, розглядають функціонування ЗМІ у сучас. умовах, аналізують творчу діяльність укр. публіцистів, журналістів і видавців, досліджують історіографію та джерелознавчу базу укр. періодики, рецензують нові видання. Темат. розділи: «Історія української журналістики», «Українська періодика (ХІХ–ХХ ст.) як історичне джерело», «Теорія і практика преси», «Історіографія і джерела», «Українська журналістика в іменах», «Публікації», «Рецензії». Відп. ред. – М. Романюк (від 1994).

Статтю оновлено: 2010