Збірники Історично-філологічного відділу ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Збірники Історично-філологічного відділу ВУАН

«ЗБІ́РНИКИ ІСТОРИ́ЧНО-ФІЛОЛОГІ́ЧНОГО ВІ́ДДІЛУ ВУАН» Виходили в 1921–31 у Києві (підготовлено бл. 150, видрукувано 130 т.). Ред. – А. Кримський і С. Єфремов. Деякі томи за 1924–29 – з подвій. титулатурою як збірники істор. секції ВУАН («Зап. Укр. наук. т-ва в Києві») та істор.-філол. відділу ВУАН – за ред. М. Грушевського. Серед колектив. томів – зб. праць академ. комісій (діалект., комісії дослідів громад. течій в Україні, комісії для видання новіт. письменства); окремо друкували дослідж. істориків, етнографів, мовознавців, зокрема монографії – «Нарис української історіографії. Літописи» Д. Багалія (1923, т. 1), «Слово о полку Ігоревім. Пам’ятка феодальної України-Руси XII віку» В. Перетца, «Чужоземні подорожі по Східній Європі до 1700 р.» В. Кордта (обидві – 1926), «Словник української мови» Б. Грінченка (1928, т. 3). Окремі томи виходили на пошану відомих учених (Д. Багалія) та з матеріалами про В. Антоновича, В. Горленка, Панаса Мирного. Друкували також зб. деяких секцій і комісій ВУАН: напр., «За сто літ», «Записки Українського наукового товариства в Київі», «Первісне громадянство та його пережитки на Україні» (усі – по 6 т.), «Історико-географічний збірник» (4 т.), «Матеріяли для культурної й громадської історії Західної України» (2 т.), «Пам’ятки мови та письменства давньої України» (3 т.), «Російсько-український словник» (3 т. у 5-ти вип.).

Статтю оновлено: 2010
Цитувати статтю
І. В. Верба . Збірники Історично-філологічного відділу ВУАН // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16538 (дата звернення: 06.03.2021).