Зборівські вісті — Енциклопедія Сучасної України

Зборівські вісті

«ЗБО́РІВСЬКІ ВІ́СТI» Виходили укр. мовою у м. Зборів Терноп. обл. 1933 як двотижневик, 1934–38 – місячник, 1941–42 – раз на тиждень. Видавець – філія т-ва «Просвіта». Обстоювали позиції нац. самобутності українців, проголошували ідеї укр. націоналізму. Перший номер 1941 містив «Акт проголошення Української Держави» та «Звіт із Національних зборів українців Західньої України». Тенденційно висвітлювали воєнні події на фронтах, уміщували промови А. Гітлера, накази місц. влади, орг-цій та установ; матеріали, присвяч. вихованню дітей і молоді, життю українців за Збручем, діяльності новостворених та відновлених укр. орг-цій, філос. і літ.-мист. тематиці. Рубрики: «З Головної Квартири Фірера», «Короткі вісті» («Політичні вісті»), «З повіту». Серед авторів – О. Бабій, Б. Попович, С. Степова, М. Штокало. Ред. – М. Снітинський (1933–38), В. Зварич (1941–42).

Літ.: Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865–1939 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2001; Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж.: У 2 т. Т. 1. Л., 2007.

К. М. Курилишин

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
К. М. Курилишин . Зборівські вісті // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16546 (дата звернення: 21.06.2021)