Звєрев Микола Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Звєрев Микола Данилович

ЗВЄ́РЕВ Микола Данилович (29. 08. 1945, Харків – 10. 04. 2000, там само) – фізик. Канд. фіз.-мат. н. (1973), д-р тех. н. (1998). Закін. Харків. ун-т (1967). Працював 1968–73 у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР; 1973–98 – в Ін-ті монокристалів НАНУ (обидва – Харків):1994–95 – зав. лаб. функціон. кераміки. Дослідж. у галузі матеріалознавства полікристал. оптичних та сцинтиляц. середовищ. Запропонував технології отримання дисків, двовипуклих і випукло-вигнутих менісків різних типорозмірів із фториду магнію; розробив сцинтиляц. кераміки на основі фторидів кальцію, літію, магнію, барію, самолегов. сульфіду цинку, орган. речовини паратерфенілу.

Пр.: Электронный парамагнитный резонанс в порошках и оптической керамике фторида магния // ЖТФ. 1990. Т. 60, № 6; Получение и исследование свойства светопрозрачной керамики из CaF2:Eu2+ // НМ. 1994. Т. 30, № 5; Light scattering in MgF2 optical ceramics // Functional Materials. 1997. Vol. 4, № 1; Получение и свойства сцинтилляционной керамики из фторида бария // НМ. 1998. Т. 34, № 4.

О. Г. Федоров

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. Г. Федоров . Звєрев Микола Данилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16625 (дата звернення: 11.05.2021)