Звольський Станіслав Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Звольський Станіслав Тимофійович

ЗВО́ЛЬСЬКИЙ Станіслав Тимофійович (15. 12. 1925, с. Садове Деражнян. р-ну, нині Хмельн. обл.) – геофізик. Канд. фіз.-мат. (1956), д-р геол.-мінерал. (1986) н. Премія АН УРСР ім. В. Вернадського (1984). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Вінн. пед. ін-т (1950). Учителював. 1956–99 – в Ін-ті геол. наук НАНУ (Київ): від 1969 – зав. лаб. радіоізотоп. методів. дослідж. у гідрогеології, від 1991 – пров. н. с. Від 2000 – пров. н. с. Ін-ту геофізики НАНУ (Київ). Одночасно 1961–63 – викл. Київ. пед. ін-ту. Започаткував визначення показників фіз. стану гірських порід і донних відкладів за допомогою ядерно-фіз. методів, розробив їх теор. та тех. основи у натурних гідрогеол., інж.-геол. і мор. геол. дослідженнях. Розробив прилад нейтрон. каротажу для визначення вологості та нейтронопоглинал. параметрів геол. середовищ. Автор кн. «В битвах Великої Вітчизняної загартовані» (К., 1995).

Пр.: Гамма-методы измерения объемной массы дисперсных грунтов и донных отложений. Москва, 1980; Радиоизотопные методы исследования физико-механических свойств донных осадков. К., 1984; Водообмін у гідрогеологічних структурах. Ядерно-фізичні методи дослідження геофільтрації // Вісн. НАНУ. 1995. № 9–10; Разработка новых модификаций ядерно-геофизических методов определения петрофизических и нейтронопоглощающих свойств горных пород // ГФЖ. 2005. Т. 27, № 4; Памятники Киево-Печерской лавры: геолого-геофизические наблюдения и использование их результатов для сохранения заповедника // Там само. 2006. Т. 28, № 6.

Літ.: Станиславу Тимофеевичу Звольскому – 80 лет // ГФЖ. 2006. № 1.

Д. Є. Макаренко, О. В. Кендзера

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко, О. В. Кендзера . Звольський Станіслав Тимофійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16660 (дата звернення: 06.05.2021)