Кришталь Микола Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кришталь Микола Васильович


Кришталь Микола Васильович

КРИШТА́ЛЬ Микола Васильович (01. 01. 1948, смт Корнин Попільнян. р-ну Житомир. обл.) – патофі­­зіолог. Д-р мед. н. (1995), проф. (2005). Закін. Чернів. мед. ін-т (1972), де відтоді й працював (згодом Буковин. мед. академія). Від 1990 – у Київ. НДІ епідеміології та інфекц. хвороб: 1992–94 – пров. н. с.; водночас від 1993 – у Нац. мед. ун-ті (Київ): від 2009 – зав. каф. патол. фі­­зіології. Вивчає механізми нерв. регуляції глюкокортикоїд. функ­ції кори наднирників та нейрогормонал. регуляції компенсатор. реакцій нирок при ацидозі й ендотоксикозі; патогенез порушень вуглевод., білк., і водно-електроліт. обміну, функції нирок в умовах зміни кислотно-основного стану; вплив дифтерій. екзотоксикозу на еластолітичні системи крові та аортал. стінки.

Пр.: Влияние норадреналина на гис­тофизиологию островкового аппарата поджелудочной железы // ФЖ. 1981. Т. 27, № 1 (спів­авт.); Механизмы нарушений метаболизма углеводов при изменениях кислотно-щелочного состояния // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1993. Т. 116, № 9 (спів­авт.); Адренергічна та дофамінергічна регуляція селективного транспорту іонів хлору в нирках // ФЖ. 1998. Т. 44, № 3; Вплив хронічного ацидозу на білковий обмін // Там само. 2003. Т. 49, № 5; Зміни в системі еластаза–інгібітори протеолізу в тканинах серця при дифтерійній інтоксикації // Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту. 2010. № 2 (спів­авт.).

Літ.: Москаленко, Полякова.

Статтю оновлено: 2014