Здоровье женщины — Енциклопедія Сучасної України

Здоровье женщины

«ЗДОРО́ВЬЕ ЖЕ́НЩИНЫ» – науковий медичний журнал Засн. 1998 у Києві МОЗ України, Нац. мед. академією післядиплом. освіти, Ін-том педіатрії, акушерства та гінекології АМНУ, Укр. ін-том стратег. дослідж. МОЗ України. Виходить рос. мовою 10 разів на рік; наклад 8 тис. прим. Висвітлює питання акушерства, гінекології, педіатрії, неонатології, безпліддя та планування сім’ї, онкогінекології, хірургії, анестезіології, сучас. діагностики. Рубрики: «Актуальные темы», «Современная диагностика», «Гинекология», «Акушерство», «Онкология», «Планирование семьи», «Бесплодие». Признач. для акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, анестезіологів, дерматовенерологів, онкогінекологів. Гол. ред. – Р. Мойсеєнко (від 2008).

І. В. Невмержицька

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
І. В. Невмержицька . Здоровье женщины // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16742 (дата звернення: 07.05.2021)