Здоровлє — Енциклопедія Сучасної України

Здоровлє

«ЗДОРО́ВЛЄ» – перша науково-популярна медична газета. Виходила укр. мовою щомісяця від січня 1912 до червня 1914 у Львові з девізом «В здоровому тілі здорова душа, де сила – там воля витає!». Засн. і гол. ред. – Є. Озаркевич, який за 2 роки опублікував у місячнику десятки матеріалів найрізноманітнішої тематики. Видавець – Руське, згодом Укр. лікар. т-во; наклад 400 прим. У місячнику закладено основи розвитку укр. мед. термінології, гігієни, курортології, рекреац. використання Карпат. регіону, профілакт. напрямку. Містила наук. та наук.-популярні статті про проблеми здоров’я і захворюваності різних народів, новини світ. медицини, рецензії, поради, інформацію про голод та пов’язані з ним хвороби, про епідемію холери 1913 в Угорщині, гомеопатію, біол. і психол. аспекти сну. Автори звертали увагу на гігієну шкіри та одягу, розглядали питання профес. патології, аналізували тривалість життя різних верств насел. (зокрема фабрич. робітників). За авторством Є. Озаркевича надруковано матеріали про профілактику захворювань, гігієну праці залізничників, гірників, фабрич. робітників та школярів. У циклі статей про курорти Гуцульщини наголошено на необхідності рекреац. використання Карпат. регіону, зокрема подавалася інформація про облаштування «клімат. станцій» – Космач, Жаб’є, Підлюте (про відкриття в останньому першого укр. санаторію для хворих на туберкульоз студентів). Опубл. частину (бл. 3-х тис. слів) мед. словника Є. Озаркевича, що містив переклади лат., нім. та франц. термінів. Серед авторів – І. Горбачевський, С. Дрималик, С. Вітошинський, П. Турянський, П. Франко. Розповсюджували серед лікарів-українців Австро-Угорщини та за кордоном, серед укр. інтелігенції, замож. селян. В УРСР вид. замовчували як націоналістичне. Відновл. 1989 Укр. лікар. т-вом як г. «Народне здоров’я».

Я. В. Ганіткевич

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Я. В. Ганіткевич . Здоровлє // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16747 (дата звернення: 07.05.2021)