Зелена Буковина — Енциклопедія Сучасної України

Зелена Буковина

«ЗЕЛЕ́НА БУКОВИ́НА» – еколого-краєзнавчий науково-популярний журнал. Видають від 1994 у Чернівцях. Засн. і гол. ред. – А. Квасецький. Видавець – Н.-д. центр буковинознавства при Чернів. ун-ті, Держ. упр. Мін-ва екоресурсів у Чернів. обл. Виходить укр. мовою раз на півроку; наклад 1000 прим. Висвітлює теми екол. безпеки, краєзнавства, господарювання, сторінки історії, маловідомі пам’ятки історії та культури краю: двомовні вип. «Наш рідний край Буковина» Р.-Ф. Кайндля (2002), «Козьмин» Е. Фішера (2003). Журнал. серії – «Екологія і краєзнавство», «Історія та краєзнавство»; осн. рубрики: «Ми і довкілля», «Червона книга Буковини», «Природні цілителі», «Наші публікації», «Дослідження, пошуки, знахідки», «Рецензії». Темат. і спец. випуски присвяч. знач. краєзнав. датам та подіям, зокрема Хотин. війні 1621 і битві 1673.

В. П. Коржик

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. П. Коржик . Зелена Буковина // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16779 (дата звернення: 19.06.2021)