Зеленецький Володимир Серафимович — Енциклопедія Сучасної України

Зеленецький Володимир Серафимович

ЗЕЛЕНЕ́ЦЬКИЙ Володимир Серафимович (04. 02. 1937, с. Розівка Люксембур. р-ну Дніпроп. обл., нині смт Запоріз. обл. – 01. 06. 2013, Харків) – правознавець. Д-р юрид. н. (1990), проф. (1991), акад. АПрНУ (2008). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Харків. юрид. ін-т (1964). Працював у органах прокуратури (1964–66); Харків. юрид. ін-ті (1966–82); від 1982 – у Харків. філії Ін-ту підвищення кваліфікації керів. кадрів Прокуратури СРСР (від 1992 – Ін-т підвищення кваліфікації Ген. прокуратури України): 1987–92 – зав. каф. нагляду за слідством і дізнанням, 1992–97 – проф. цієї ж каф.; від 1997 – заст. дир. з наук. роботи НДІ вивчення проблем злочинності АПрНУ (Харків). Наук. дослідження: кримінал. процес; прокурор. нагляд; заг. теорія боротьби зі злочинністю; проблеми поперед. слідства, обвинувачення, теорії доказів у кримінал. процесі.

Пр.: Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. 1979; Методологические основы борьбы с преступностью. 1989; Возбуждение уголовного дела. 1998; Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. 2000 (співавт.); Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности. 2003 (співавт.); Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі. 2005 (співавт.); Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. 2006 (співавт.); Доследственное производство в уголовном процессе Украины. 2009 (усі – Харків).

Літ.: Владимир Серафимович Зеленецкий: К 70-летию со дня рождения и 50-летию научно-педагогической и общественной деятельности. Х., 2007; Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Х., 2014.

О. В. Петришин

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. В. Петришин . Зеленецький Володимир Серафимович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16790 (дата звернення: 25.06.2021)