Зелені Карпати — Енциклопедія Сучасної України

Зелені Карпати

«ЗЕЛЕ́НІ КАРПА́ТИ» – науково-популярний журнал. Засн. 1994 Карпат. біосфер. заповідником (видавець) і Мін-вом екології та природ. ресурсів України з ініціативи Ф. Гамора (гол. ред.). Виходить щокварталу; наклад 1000 прим. Розповсюджується в Україні та за кордоном. Сприяє формуванню екол. культури насел., висвітлює проблеми охорони й використання природ. ресурсів, ведення заповід. справи у Карпат. регіоні. Серед рубрик – «Екосвіт у подіях», «Національне надбання», «Зарубіжний досвід», «Перспективи сталого розвитку», «Чиста енергетика», «Історичні ретроспекції», «Гори і люди», «Митець. Природа. Час».

В. В. Кухта

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. В. Кухта . Зелені Карпати // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16810 (дата звернення: 07.05.2021)