Зеленський Анатолій Феоктистович — Енциклопедія Сучасної України

Зеленський Анатолій Феоктистович

ЗЕЛЕ́НСЬКИЙ Анатолій Феоктистович (1895, с. Кохівка, нині Павлогр. р-ну Дніпроп. обл. – 12. 02. 1968, Дніпропетровськ) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1965), проф. (1966). Закін. Харків. мед. ін-т (1921). У 1924 у Катеринославі (нині Дніпропетровськ) створив Центр. дит. консультацію з молоч. кухнею, яку очолював до 1931. Брав участь в орг-ції Дніпроп. наук.-практ. ін-ту охорони материнства і дитинства, працював у ньому (1931–41); ст. інспектор Упр. лікув.-профілакт. допомоги дітям МОЗ СРСР (1943–46); зав. відділ. і клініки новонароджених Ін-ту акушерства та гінекології АМН СРСР (1944–50); зав. каф. педіатрії Дніпроп. мед. ін-ту (1951–67). Вивчав фізіологію новонароджених, проблеми боротьби з дит. смертністю. Запропонував методику визначення атмосфер. тиску за допомогою створ. ним апаратури для осцилометрич. вимірювань.

Пр.: Новый метод профилактики начальных дерматозов у детей // Сов. педиатрия. 1935. № 9; Инфекционные пиогенные заболевания и септические процессы у детей первых дней и недель жизни // В помощь практ. врачу: Сб. тр. Днепроп. ин-та охраны материнства и детства. 1939; Вопросы методики оксигенотерапии у детей // Педиатрия. 1943. № 4; К вопросу о функциональной характеристике сердечно-сосудистой системы у новорожденных детей // АГ. 1946. № 2; Перинатальная смертность по Днепропетровской области // Сб. науч. тр. Днепроп. мед. ин-та и Днепроп. обл. клин. больницы им. Мечникова. 1965.

І. В. Твердохліб

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
І. В. Твердохліб . Зеленський Анатолій Феоктистович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16830 (дата звернення: 25.06.2021)