Зограф Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Зограф Олександр Миколайович

ЗО́ГРАФ Олександр Миколайович (Зограф Александр Николаевич; 26. 02(10. 03). 1889, Москва – 17. 01. 1942, Ленінград, нині С.-Петербург) – російський історик, нумізмат. Д-р істор. н. (1939, без захисту дис.). Дійс. чл. Моск. нумізмат. т-ва (1917). Закін. Моск. ун-т (1912). Працював у Музеї образотвор. мист-ва (Москва, 1914–22); від 1922 – в Ермітажі (Ленінград): від 1935 – зав. відділу нумізматики; водночас викладав стародавні мови у Лазарев. ін-ті сх. мов (1914–18), приват. г-зії Касицина (1913–18), Ленінгр. ун-ті (1925–27), Ленінгр. ін-ті філософії та літ-ри (1933–36). Брав участь в археол. експедиціях до Ольвії та Керчі, уклав першу класифікацію монет антич. держав Пн. Причорномор’я, 1926–39 вивчав нумізмат. колекції музеїв Києва, Одеси, Миколаєва, Севастополя та ін. Автор праць з історії грош. обігу та нумізматики у Пн. Причорномор’ї. Переклав низку творів Ціцерона та Плінія Старшого (залишилися в рукописах).

Пр.: Статуарные изображения Девы в Херсонесе по данным нумизматики // Изв. Рос. Академии истории материал. культуры. 1922. Т. 2; К вопросу об изображении стрельбы из лука на монетах Ольвии // Сб. в честь С. Жебелева. [Б. м.], 1926; Две группы херсонесских монет с заимствованными типами // Изв. Рос. Академии истории материал. культуры. Ленинград, 1927. Т. 5; Несколько греческих монет V и IV вв. с портретными изображениями // Сб. в честь О. Вальдгауера. Ленинград, 1929; Древний город Тира–Белгород–Аккерман // Краткие сообщения о докл. и полевых исследованиях Ин-та истории материал. культуры АН СССР. Москва; Ленинград, 1940. № 8; Находки монет в местах предполагаемых античных святилищ на Черноморье // СА. 1941. Т. 7; Античные монеты. Москва; Ленинград, 1951; Монеты Тиры. Москва, 1957.

Літ.: Фролова И. А., Дюков Ю. Л. Александр Николаевич Зограф // Портреты историков. Т. 3. Москва, 2004.

О. В. Ясь

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. В. Ясь . Зограф Олександр Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16887 (дата звернення: 06.05.2021)