Кошевський Іван Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Кошевський Іван Ілліч

КОШЕ́ВСЬКИЙ Іван Ілліч (01. 01. 1942, с. Ілавче Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) – фітопатолог. Д-р біол. н. (2011). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1970), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т біо­ресурсів і природокористування України): 1995–2002 – зав. каф. агромікробіології та вірусології, 2003–05 – доц. кафедр фітопатології, 2006–10 – екобіотехнології та біорізно­маніття, від 2011 – молекуляр. біо­логії, мікробіології та біобезпеки. Розробляє технології виро­щування екологічно чистої продукції та підвищення врожайно­сті с.-г. культур; удосконалює агро­тех. прийоми обробітку ґрун­ту, системи внесення мікробіол. добрив, застосування біол. пре­паратів у захисті рослин, прийоми упр. біоценозами в агросистемах.

Пр.: Біологічне обґрунтування захо­дів захисту гороху від основних шкідників (горохового трипса, зернівки, пло­дожерки) та пероноспорозу // Захист рослин. 2009. № 2; Біологічна ефективність мікобіопрепарату мікосан-H при обробці насіння гороху // Наук. доп. Нац. ун-ту біоресурсів і природокорис­тування України. 2010. Вип. 4; Імунізація рослин вики ярої шляхом передпосівної обробки насіння хімічними та біологічни­ми препаратами // Там само. Вип. 5 (усі – спів­авт.).

М. М. Кирик

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. М. Кирик . Кошевський Іван Ілліч // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1689 (дата звернення: 08.05.2021)