Зозуляк Юрій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Зозуляк Юрій Дмитрович

ЗОЗУЛЯ́К Юрій Дмитрович (09. 03. 1942, с. Солоне Товстен., нині Заліщиц. р-ну Терноп. обл.) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1997). Закін. Львів. ун-т (1965). Працював у Фіз.-мех. ін-ті АН УРСР (1968–72); від 1972 – в Ін-ті приклад. проблем механіки та математики НАНУ (обидва – Львів): від 1989 – пров. н. с. Наук. дослідж. присвяч. питанням матем. моделювання та оптимізації напружено-деформов. стану у тонкостін. елементах конструкцій. Запропонував ітерац.-момент. підхід до побудови узагальн. моделей термопруж. систем.

Пр.: Оптимизация переходных процессов в термоупругих оболочках. К., 1984 (співавт.); Узагальнений варіаційний підхід в задачах динамічної термопружності тонких оболонок // Доп. АН УРСР. Сер. А. 1987. № 6; Optimization of the stress-state in thermoelastic shells based on generalized energy criteria // J. Thermal Stresses. 1999. Vol. 22 (співавт.); Побудова уточненої математичної моделі пружних неоднорідних оболонок варіаційним методом // Матем. проблеми механіки неоднорід. структур: У 2 т. Т. 1. Л., 2000 (співавт.); Iteractive-moment approach to thermoelastic system mathematical modelling // Сучасні проблеми механіки та математики: У 3 т. Т. 1. Л., 2008.

В. О. Міщенко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. О. Міщенко . Зозуляк Юрій Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16922 (дата звернення: 07.05.2021)