Кошелєв Олександр Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кошелєв Олександр Іванович


Кошелєв Олександр Іванович

КО́ШЕЛЄВ Олександр Іванович (15. 08. 1949, с. Рождественка Новосибір. обл., РФ) – орнітолог. Д-р біол. н. (1992), проф. (1993). За­кін. Томський ун-т (РФ, 1971). Від 1972 працював у Біол. ін-ті Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ); від 1981 – доц. каф. зоології Одес. ун-ту; від 1987 – у Мелітоп. пед. ун-ті: від 1991 – зав. каф. зоології та екології; вод­ночас 1987–91 – ст. н. с. Азово-Чорномор. орнітол. станції АН УРСР та Мін-ва освіти і науки УРСР (Мелітополь). Вивчає про­блеми збереження зоорізноманіття, екологію тварин, поведінку, госп. значення, особли­вості міграції та питання охорони птахів.

Пр.: Лысуха в Западной Сибири. Но­восибирск, 1984; Птицы СССР: куро­образные, журавлеобразные. Москва, 1987 (спів­авт.); Птицы России и сопре­дельных территорий: рябкообразные, голубеобразные, кукушкообразные, совообразные. Москва, 1993 (спів­авт.); Численность и размещение гнездящих­ся околоводных птиц в водно-болот­ных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины. Мелитополь, 2000 (спів­авт.); Биологические особенности боль­шого баклана как основа управле­ния и регулирования его численности. Мелитополь, 2008 (спів­авт.); Инвазионные и новые виды птиц в орнитокомплексах Северного Приазовья. Дн., 2009 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014