Золотун Василь Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Золотун Василь Павлович

ЗОЛОТУ́Н Василь Павлович (12. 02. 1921, Луганськ – 20. 01. 2004, Херсон) – ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1974), проф. (1976). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Закін. Ворошиловгр. с.-г. ін-т (нині Луганськ, 1950). Працював дир. МТС в Алтай. краї (1953–58); доц. каф. ґрунтознавства та агрохімії Іжев. с.-г. ін-ту (1958–60; обидва – РФ); відтоді – у Херсон. аграр. ун-ті: зав. каф. ґрунтознавства та агрохімії (1973–93), проф. каф. с.-г. меліорації (1993–2003). Наук. дослідження: еволюція ґрунтів Степу України; розроблення технологій меліорації глеєсолодей зрошувал. систем з подовими зниженнями, осолонцьованих зрошуваних ґрунтів за допомогою лесу та вапняку місц. родовищ.

Пр.: К вопросу о происхождении лессовых отложений Юга Украины // Почвоведение. 1974. № 1; К вопросу об эволюции солонцеватых почв Нижнего Приднепровья // Там само. 1977. № 1; Изменение мелиоративных свойств почв Юга Украины в условиях орошения и их мелиорация // Орошаемое земледелие. 1988. № 33; Еколого-меліоративні заходи попередження осолонцювання ґрунтів Степу // Темат. зб. до 5-го з’їзду Укр. т-ва ґрунтознавців і агрохіміків. Р., 1998.

Н. Д. Смолієнко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Н. Д. Смолієнко . Золотун Василь Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17014 (дата звернення: 25.06.2021)