Золотухіна Наталія Анатоліївна — Енциклопедія Сучасної України

Золотухіна Наталія Анатоліївна

ЗОЛОТУ́ХІНА Наталія Анатоліївна (09. 12. 1967, Сімферополь) – живописець і мистецтвознавець. Чл. НСХУ (1993). Канд. культурол. н. (2009). Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1992; викл. В. Гонтаров). У Сімферополі працювала 1992–98 викл. Крим. худож. уч-ща; 2001–07 – деканом ф-ту дизайну Таврій. екол. ін-ту; від 2007 – ст. викл. каф. Крим. інж.-пед. ун-ту. Учасниця міських, обл., всеукр., міжнар. мист. виставок від 1993. Персон. – у Києві (2003, 2008), Сімферополі (2007–08). Осн. теми творчості – езотеричні світовідчування (відображені у пошуку нових пластич. форм), зв’язок часів, давньослов’ян. витоки, спадкоємність поколінь, духовна єдність людини й природи. Авторка ст.: «Кримська тематика у творчості Федора Васильєва» // «Укр. АМ: Дослідн. та наук.-метод. праці» (К., 2005, вип. 12); «Поэтическая одухотворенность крымского пейзажа в акварелях Якова Басова» // «Культура народов Причерноморья», 2005, № 66; «Культура и природа: драматизм соотношений» // там само, 2009, № 164; «Крым в творчестве художников конца ХІХ века» // «Вісн. Харків. держ. академії дизайну і мист-в», 2005, № 4; «Крымские пейзажи Ф. Захарова» // там само, 2006, № 8; «Крымский пейзаж в творчестве А. В. Куприна» // «Мист. обрії: Альм.» (К., 2006).

Тв.: «Оголена» (1991), «Весна», «Заповіт про Київ» (обидва – 1992), «Неминучий перебіг», «Королева», «Тяжіння», «Елегія» (усі – 1993), «Натюрморт з айвою» (1998), «Екстремальний варіант», «Алегорія душ», «Доньки» (усі – 1999), «Мама», «Похід по сіль» (обидва – 2000), «Гарбуз» (2001), «Міфи», «Аріша» (обидва – 2003), «Лісова мавка» (2006), «Херсонес» (2007), «Квіти», «Фрукти», «Говори», «Карадаг», «Карадаг. Захід», «Очі місяця», «Вітер», «Ворожка» (усі – 2008), «Улюблені раки», «Ґрааль мовчання» (обидва – 2009); серія натюрмортів «Старовинний годинник» (2007).

Р. Д. Бащенко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Р. Д. Бащенко . Золотухіна Наталія Анатоліївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17027 (дата звернення: 19.05.2021)