Золочевський Віктор Никифорович — Енциклопедія Сучасної України

Золочевський Віктор Никифорович

ЗОЛОЧЕ́ВСЬКИЙ Віктор Никифорович (10. 12. 1934, Харків) – музикознавець, педагог. Д-р мистецтвознавства (1974). Чл. НСКУ (1965). Закін. Харків. консерваторію (1959; кл. М. Тіца), аспірантуру при ІМФЕ АН УРСР (Київ, 1962; кер. А. Штогаренко). 1962–67 – співроб. ІМФЕ АН УРСР; 1967–74 – доц., проф. каф. теорії та історії музики Київ. пед. ін-ту; від 1975 – проф. каф. композиції, оркестрування та муз.-інформ. технологій Нац. муз. академії України (Київ). Наук. дослідження: нац. своєрідність гармонії укр. музики; гармонічне мислення в системі діатоніки та відмінність його від гармоніч. основ мажоро-мінору; ладова будова укр. музики; модуляція, зокрема її нар. джерела та істор. розвиток, закономірності моделювання в музиці 20 ст.; укр. нар. музика в творчості П. Чайковського, А. Штогаренка та ін.; драматургія малих форм; композиція.

Пр.: Українська народна музика у творчості В. М. Верховинця // НТЕ. 1960. № 3; Ладо-гармонічні засади української радянської музики. К., 1964; 1976; Українська народна пісня у творчості П. Чайковського // НТЕ. 1965. № 3; Посилення ролі діатоніки в обробках українських народних пісень для голосу і фортепіано М. В. Лисенка // Микола Лисенко – борець за народність і реалізм у мистецтві. К., 1965; Образна виразність модуляції // УМ. 1968. Вип. 3; Модуляція і політональність // Там само. 1969. Вип. 4; Про модуляцію. К., 1972; Композиційна і тематична будова в обробках нар. пісень М. Леонтовича // Творчість М. Д. Леонтовича. К., 1977; Про музично-драматургічний принцип несподіваної розв’язки // УМ. 1986. Вип. 21.

Літ.: Цуккерман В. Народные корни // Сов. музыка. 1965. № 7; Аерова Ф. Глибоке висвітлення актуальних проблем // Музика. 1973. № 1.

А. К. Терещенко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
А. К. Терещенко . Золочевський Віктор Никифорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17031 (дата звернення: 11.05.2021)