Золтан Андраш — Енциклопедія Сучасної України

Золтан Андраш

ЗО́ЛТАН Андраш (Zoltán András; 25. 12. 1949, м. Шопрон, Угорщина) – угорський мовознавець. Закін. Будапешт. ун-т (1974). Відтоді працював у ньому: від 1991 – зав. каф. сх.-слов’ян. та балт. філології, водночас від 2003 – зав. каф. укр. філології; за сумісн. від 2007 – зав. каф. угор. та русин. філології Ніредьгаз. ВШ. Голова Угор. асоц. білорусистів. Наук. дослідження: середньовічні білорус., укр., рос. мовні пам’ятки та їх роль у міжнар. культур. взаємозв’язках; етимологія та словотвір сх.-слов’ян. мов; слов’ян. запозичення в угор. мові; історія угор. славістики. У праці про вплив «зх.-руської» (укр.-білорус.) актової мови на ділову мову Великого князівства Московського навів докази запозичення слів «господар» (володар, князь) і «господарство» (держава) з галиц.-волин. грамот мовою білорус.-литов. канцелярії, звідки ці терміни перейшли до Москви і трансформувалися у «государь», «государство». Опублікував білорус.-укр. переклад з польськомов. версії Ц. Базиліка латиномов. твору угор. гуманіста М. Олага «Athila címü munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fortítása – “Athila” Олаха в польском и белорусском переводах XVI века» (Nyíregyháza, 2004); у цьому тексті виявив першу фіксацію слова «бусол», підкреслив заміну полонізму «отримати» білорус.-укр. словом «одержати» (стало основою рос. фразеологізму «одержать победу»). Автор передмови до зб. «Литературное наследие» С. Балецького та кн. «Украинские заимствования в ужанском венгерском говоре» І. Ковтюка (обидві – Ніредьгаза, 2007). Співпрацює з установами НАНУ, бере участь у міжнар. конгресах україністів.

Пр.: К вопросу о восточнославянско-венгерских лексических связях старшего периода // Studia Slavica. 1979. № 25; Западнорусско-великорусские контакты в области лексики в ХV в. Москва, 1984; Восточнославянские и западнославянские традиции в языке и формуляре галицко-волынских грамот ХІV в. // Hungaro-Slavica. 10. Internationaler Slavistenkongress. Sofia, 1988; О значении староукраинской лексики для исследования межславянской миграции слов // 2-й міжнар. конгрес україністів. Мовознавство. Л., 1993; К вопросу об общевосточнославянской лексике // 3-й міжнар. конгрес україністів. Мовознавство. Х., 1996; Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest. Münster; Hamburg; Berlin; Wien; London, 2008 (співавт.).

Літ.: Ia. Isaievych. On the Titulature of Rulers in Eastern Europe // J. of Ukrainian Studies. 2004. Vol. 29, № 1–2; Прыгодзін М. Беларусіст з берегаў Дуная // Zoltán András. Magyar Nyelv ész Pályaképek és Önvallomások. 87. Budapest, 2009; Барань Є. На ниві слов’янського мовознавства (до 60-річчя від дня народж. А. Золтана) // Укр. мова. 2010. № 1.

Я. Д. Ісаєвич

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Я. Д. Ісаєвич . Золтан Андраш // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17042 (дата звернення: 14.05.2021)