Зона — Енциклопедія Сучасної України

Зона

«ЗО́НА» – журнал. Засн. 1991 Всеукр. т-вом політв’язнів і репресованих. Виходить укр. мовою двічі на рік; наклад 2 тис. прим. Видає видавн. дім «Києво-Могилян. академія». Художнє оформлення В. Ґурдзана (числа 10 – Г. Севрук). Осн. змістом журналу є спогади колиш. політв’язнів і репресованих про катування під час допитів, про нестерпні умови існування в комуніст. концтаборах, про продовження боротьби в них (Норил., Воркутин., Кінгір. та ін. повстання, акції протесту 1960–80-х рр.: голодовки, невихід на роботу, передача інформації з таборів). Рубрики: «Політичний спектр», «Герої твої, Україно», «Слово з-за ґрат», «Табірний фольклор», «Документи часів боротьби у неволі», «ВКП(б)–КП(б)У–КПСС–КПУ: злочин за злочином», «Події». Видання стало трибуною правозахисників, борців за самост. Українську Державу, поетів і письменників з числа колиш. політв’язнів. У публікаціях увічнені борці з моск.-комуніст. і нім.-нацист. режимом, зафіксовані імена катів, поневолювачів України. В ньому побачили світ поезії В. Косівського, Є. Чередниченка, В. Стуса, І. Світличного, І. Сокульського; проза Л. Старицької-Черняхівської, М. Осадчого, О. Тихого; публіцистика М. Щербака, Є. Пронюка та ін. Розповсюджується через обл. структури Т-ва. Гол. ред. – Ю. Хорунжий (1991–2007); від 2007 редагує редколегія.

Т. І. Пахолок

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Т. І. Пахолок . Зона // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17049 (дата звернення: 25.06.2021)