Зоологічний музей — Енциклопедія Сучасної України

Зоологічний музей

ЗООЛОГІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1919 у Києві в структурі УАН. Основу фондів склали приватні колекції комах В. Караваєва, палеарктичних двокрилих комах Г. Гогхута, птахів Г. Кочубея з Архангел. губ. та Примор. краю, Забайкалля, тварин з оз. Байкал (зібрана експедицією під кер-вом О. Коротнєва 1900–02), матеріали зоол. секції Київ. орнітол. т-ва і губерн. станції захисту рослин та ін. Від 1930 – у структурі Ін-ту зоології АН УРСР, від 1966 – Нац. наук.-природн. музею НАНУ. Музей у різні роки очолювали М. Кащенко (1919–26), В. Караваєв (1927–34), М. Шарлемань (1936–40), В. Артоболевський (1944–46), І. Сокур (1947–48), М. Воїнственський (1948–65), М. Щербак (1965–98), нині – Є. Писанець (від 1999). У його формування вагомий внесок зробили В. і Ю. Артоболевські, М. Воскобойников, М. Гросгейм, Ф. Добржанський, О. Кістяківський, І. Клодницький, С. Парамонов, В. Совинський, Л. Шелюжко та ін. У фондах – колекції павукоподібних А. Кіндермана (зібрані ним 1846 зразки павуків є найдавнішими в музеї), М. Лук’янова, О. Брандта, В. Брунста, Б. Сварчевського та ін. Найбільші колекції комах створили Є. Савченко, Ю. Костюк, А. Козубовський, Д. Ласточкін; молюсків – Ю. Масін, Л. Боднарчук, В. Долін, М. Щербак, П. Солдатенко та ін. Формування іхтіол. зборів пов’язане з діяльністю Ю. Мовчана, А. Смирнова, А. Панькова, Л. Маніло. Найдавніші екземпляри земноводних представлені у зібраннях О. Бунге з Якутії (1885), С. Алферакі з Кавказу (1893), О. Браунера з Польщі, Австрії, Болгарії, Німеччини, Молдови, Грузії, Білорусі, Росії, України (1893–1914), О. Кістяковського з України й Росії (1907–27); плазунів – С. Алферакі з Казахстану (1881), О. Браунера з Пд. України (1892), Д. Заболотного з Китаю (1899) та ін. Основою фондів птахів стали колекції, зібрані в Київ., Поділ. і Черніг. губ. Г.-В. Герхнером, П. Єзерським, Г. Бернацьким та ін. Згодом їх поповнено зібраннями Т. Барея з тер. ниніш. Херсон. обл. та Молдови, В. Великанова з Чернігівщини, а також колекцією з Природн.-істор. музею Таврій. губерн. земства в Сімферополі. Найдавніші колекції ссавців датовані кін. 19 – поч. 20 ст., серед них – зібрання Б. Житкова та О. Браунера з тер. України, Росії, Молдови, Монголії, Казахстану, Польщі, Італії, Швеції та ін. Згодом їх поповнили С. Вальх, Н. Бірулі, Г. Гулій, П. Крижов, Б. Попов, О. Мигулін, В. Абеленцев, І. Сокур. Формування сучас. експозиції та фонд. колекцій пов’язане з участю співроб. музею під кер-вом М. Щербака у 2-й пол. 20 ст. в експедиціях, зокрема у Середню Азію, на Далекий Схід, до Сибіру, Монголії, Бурятії, Калмикії, Кавказу тощо. Нині у фондах ссавців – бл. 20 300 од. зберігання, птахів – 44 200, амфібій – 30 300, рептилій – 32 700, риб – 127 500, комах та ін. безхребетних – 668 000. Від 1926 видає «Збірник праць Зоологічного музею» (з перервами).

С. Г. Погребняк

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
С. Г. Погребняк . Зоологічний музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17067 (дата звернення: 06.05.2021)