Зоологічний музей Київського університету — Енциклопедія Сучасної України

Зоологічний музей Київського університету

ЗООЛОГІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й КИ́ЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1834 з ініціативи першого ректора Ун-ту св. Володимира (нині Київ. ун-т) М. Максимовича як зоол. кабінет. Основою експозиції стали колекції зоол. кабінету (створ. 1805) Волин. г-зії. До 1850 діяв у складі філос., 1850–1919 – фіз.-мат. ф-тів. 1919–33 був самост. підрозділом Київ. (від 1930 – Вищого) ІНО. Від 1933 до серед. 1970-х рр. та від 2009 має статус музею, від серед. 1970-х рр. до 2009 – навч.-допоміж. підрозділ біол. ф-ту. В музеї у різні часи працювали такі відомі біологи, як В.-Ґ. Бессер (перший дир.), А. Андржейовський, О. фон Міддендорф, К. Кесслер, О. Паульсон, М. Бобрецький, О. Ковалевський, О. Коротнєв, В. Совинський, Б. Сварчевський, С. Кушакевич, В. Артоболевський, Л. Шелюжко, О. Кістяківський, О. Корнєєв, М. Воїнственський, Л. Смогоржевський, В. Єрмоленко, М. Зерова, З. Ключко та ін. За обсягами наук. фондів належить до найбільших природн. університет. музеїв Європи. У них зберігається бл. 700 тис. од., з них бл. 668 тис. екземплярів хребетних, понад 5 тис. – риб, земноводних і плазунів, 17 тис. – птахів, 7,8 тис. – ссавців. Велику цінність мають колекції видів, занес. до Червоної книги України (30 видів ссавців, 60 – птахів, 3 – плазунів, 4 – земноводних, 9 – риб, 83 – безхребетних) та Червоної книги Міжнар. спілки охорони природи (46 видів ссавців, 7 – птахів, 12 – плазунів, 1 – земноводних, 2 – риб, 40 – безхребетних). Унікал. є колекція метеликів (понад 500 тис. екземплярів), основою якої стали зібрання Л. Шелюжка; ендемічні види фауни України; представники видів, знищених в останні століття людською діяльністю,– мандрівний голуб, Стеллерова морська корова; рідкісні види з Пд. Америки, Африки, Пд. і Пд.-Сх. Азії, Австралії, Антарктиди, Світ. океану. За наук. фондами музею описано 420 нових для науки видів і підвидів комах, птахів, ссавців. Заг. пл. 1280 м2 (зокрема експозиц. – 761 м2, фондосховища – 389 м2). Експозиція побудована за принципом зоол. систематики. Представлені також темат. експозиц. вітрини, експонати таксидерміч. мист-ва, полотна художника Г. Глікмана та діорама «Пінгвіни» (художник В. Гончаренко, таксидерміст М. Головушкін). Осн. види діяльності – освітня, н.-д., культурно-просвітн., видавн., природо- і пам’яткоохоронна. У 19 ст. на базі музею започатковано наук. школи із систематики комах, птахів, ссавців, заг. ембріології, гідробіології. Видає «Збірник праць Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Дир. – Ж. Розора (від 1993).

Літ.: Самойленко Л. Г. Музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія, досвід роботи, перспективи розвитку // Вісн. Одес. істор.-краєзнав. музею. 2006.

О. Є. Зиков

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. Є. Зиков . Зоологічний музей Київського університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17068 (дата звернення: 13.05.2021)