Зооценоз — Енциклопедія Сучасної України

Зооценоз

ЗООЦЕНО́З (від зоо... і … ценоз) – сукупність популяцій різних видів тварин, які мешкають у певному фізичному просторі і входять до складу біоценозу. У зв’язку з тим, що компоненти З. екологічно пов’язані між собою та з ін. представниками біоценозу (рослинами, грибами, мікроорганізмами тощо), а також з неорган. складовою екосистеми (біотопом), вони є незамін. функціон. елементом трофікоенергет. ланцюгів екосистем. Популяції, що входять до складу З., мають характерні для кожного виду чисельність, простор. розподіл, вікову, статеву, генет. структури. Синекол. параметри З. (щільність, біотопічна й таксономічна структури, структура домінування тощо) можуть бути індикатором стану екосистеми. З. значною мірою відображає ландшафтно-клімат. специфіку фітоценозу та біоценозу загалом. Термін «З.» має умов. характер, у сучас. екології його застосовують рідко. Див. також Біогеоценоз.

М. В. Таращук

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
М. В. Таращук . Зооценоз // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17080 (дата звернення: 13.04.2021)