Зорівчак Роксолана Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Зорівчак Роксолана Петрівна

ЗОРІВЧА́К Роксолана Петрівна (08. 11. 1934, Львів – 16. 10. 2018, там само) – перекладознавець, германіст. Д-р філол. н. (1988), проф. (1989). Дійс. чл. та чл. Президії НТШ (1989; голова комісії всесвіт. літ-ри ім. М. Лукаша від 1991). Чл. НСПУ (1997). Засл. працівник освіти України (2005). Літ. премія ім. Г. Кочура (2011). Орден княгині Ольги 3-го ступ. (2016). Закін. відділ англ. філології ф-ту іноз. мов Львів. ун-ту (1956). Відтоді працювала у Львів. консерваторії: 1989–91 – проф. каф. іноз. мов; 1991–92 – викл. укр. мови й перекладу Ін-ту славістики Лондон. ун-ту; від 1992 – у Львів. ун-ті: проф. каф. англ. філології, від 1998 – засн. і зав. каф. перекладознавства і контрастив. лінгвістики. ім. Г. Кочура. Досліджувала англ. фразеологію, теор. проблеми перекладу, історію та лінгвостиліст. специфіку відтворення укр. худож. слова в англомовних перекладах (зокрема творів Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, О. Довженка, О. Підсухи, пісен. та казк. епосу) і навпаки (творів В. Шекспіра, Джека Лондона, Дж.-Ґ. Байрона, Г.-В. Лонґфелло). Засн. англомов. шевченкіани як окремої дослід. галузі. Тема канд. дис. – «Фразеологія письменника як проблема перекладу (на матеріалі перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка англійською мовою)» (1976); доктор. – «Лінгвостилістичні характеристики художнього тексту і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)» (1987). З. як перекладознавець вивчала широкий спектр проблем: від передачі реалій, версифікац. своєрідностей, субстандарт. мовних пластів аж до відтворення ідіостилю автора оригін. твору. Сприяла співпраці укр. філологів із науковцями англомов. світу, викладаючи укр. мову й переклад в Ін-ті славістики Лондон. ун-ту (1991–92) та перекладознавство і фразеологію в Ілліной. ун-ті (м. Урбана–Шампейн, США, 1997). Наук. ред. і авторка передмов до біобібліогр. покажчиків «Григорій Кочур» (1999; 2006), «Микола Лукаш» (2003, співавт.), бібліогр. «Чужоземне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939)» (2003; усі – Львів); чл. редколегії та авторка передмови до 2-том. вид. теор. праць Г. Кочура «Література та переклад» (К., 2008). Написала низку статей для УРЕ, УЛЕ, ЕСУ, енциклопедії «Українська мова».

Пр.: Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). Л., 1983; Українсько-англійські літературні взаємини // Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: У 5 т. Т. 3. К., 1988; Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Л., 1989; The Ihor Song in the Anglophone World: Translations, scholarship // The Ukrainian Quarterly. New York, 1999. Vol. 55, № 3/4; Андрій Гумницький-Гончаренко – перший перекладач і популяризатор Шевченкового слова на американському континенті // Зап. НТШ. Л., 2000. Т. 239; Боліти болем слова нашого… Л., 2005; Т., 2008.

Літ.: Полєк В. Внесок у теорію перекладу // Вітчизна. 1984. № 10; Стріха М. Реалія і переклад // СіЧ. 1990. № 12; Чередниченко О. Добиратися до неперекладного // Всесвіт. 1991. № 11; Роксолана Зорівчак: Біобібліогр. покажч. Л., 1994; 2004; 2011; Содомора А. Народ з народом гомонить // Дзвін. 1994. № 11/12; Стріха М. Літопис українського перекладу // Сучасність. 2004. № 1; Содомора А. Широкий кругозір перекладознавця // Дзвін. 2004. № 11/12; Медвідь О. Щедрий ужинок філолога, перекладознавця // Франківець. 2005, 14, 21 лют.; Од слова путь верстаючи й до слова…: Зб. на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак. Л., 2008; Кость Г., Шмігер Т. Ювілей видатного перекладознавця // Каменяр. 2009. № 8.

М. Г. Железняк

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
М. Г. Железняк . Зорівчак Роксолана Петрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17097 (дата звернення: 19.06.2021)